Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P100 Klinická dietologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 37 (35 %) Učebna: B312 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá10x76.9 %
dobrá3x23.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2

Vyučující

Tomešová J. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Tomešová J. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Tomešová J. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž0x0 %
žena13x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.11x84.6 %
Nmgr.2x15.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%7x53.8 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%3x23.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.31
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x69.2 %
průměrný4x30.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět