Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P77A Histologie/Cytologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 133 / 360 (37 %) Učebna: VG Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá120x90.2 %
dobrá13x9.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano97x72.9 %
spíše ano35x26.3 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano88x66.2 %
spíše ano39x29.3 %
spíše ne5x3.8 %
rozhodně ne1x0.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano121x91.7 %
spíše ano10x7.6 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano87x65.9 %
spíše ano33x25 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x8.3 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké10x7.5 %
přiměrěné99x74.4 %
nízké1x0.8 %
nemohu posoudit23x17.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Černý J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano125x94 %
spíše ano7x5.3 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Černý J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano131x98.5 %
spíše ano1x0.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.8 %
průměr 1.01
Černý J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano50x37.6 %
spíše ano17x12.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit66x49.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano105x80.2 %
spíše ano26x19.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano110x82.7 %
spíše ano16x12 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne4x3 %
nemohu posoudit2x1.5 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano119x90.2 %
spíše ano11x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.5 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž38x28.6 %
žena95x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.131x98.5 %
Nmgr.2x1.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé131x99.2 %
opakovaně1x0.8 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%96x72.2 %
75 – 50%23x17.3 %
50 – 25%11x8.3 %
méně než 25%3x2.3 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré6x4.5 %
nadprůměrné30x22.6 %
průměrné95x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x1.5 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký96x72.2 %
průměrný36x27.1 %
nízký1x0.8 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký71x53.8 %
průměrný60x45.5 %
nízký1x0.8 %
průměr 1.47
Vybrat jiný předmět