Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 22 / 24 (92 %) Učebna: B7 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x4.5 %
dobrá9x40.9 %
průměrná11x50 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano14x63.6 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné18x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.95

Vyučující

Čermák Z. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.71
Jančák V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.8
Kopačka L. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne8x36.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Čermák Z. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.3
Jančák V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 1.39
Kopačka L. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.1
Čermák Z. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 1.43
Jančák V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x72.7 %
průměr 1.5
Kopačka L. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano15x68.2 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.1
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x54.5 %
žena10x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x54.5 %
75 – 50%7x31.8 %
50 – 25%3x13.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.59
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x36.4 %
průměrný10x45.5 %
nízký4x18.2 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x9.1 %
průměrný15x68.2 %
nízký5x22.7 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět