Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P13 Genetika prokaryot

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 16 / 97 (16 %) Učebna: B8 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá11x68.8 %
dobrá5x31.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné12x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.92

Vyučující

Lichá I. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Zikánová B. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.2
Lichá I. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1
Zikánová B. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1
Lichá I. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1
Zikánová B. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž6x37.5 %
žena10x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%8x50 %
75 – 50%7x43.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné7x43.8 %
průměrné7x43.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x50 %
průměrný8x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x43.8 %
průměrný9x56.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět