Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P52 Fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 67 (39 %) Učebna: CH3 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá14x53.8 %
dobrá11x42.3 %
průměrná1x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano9x36 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit8x32 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné15x57.7 %
nízké1x3.8 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 1.89

Vyučující

Obšil T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Obšil T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Obšil T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x84.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x34.6 %
žena17x65.4 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%20x76.9 %
75 – 50%5x19.2 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné9x34.6 %
průměrné15x57.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x34.6 %
průměrný15x57.7 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký10x38.5 %
průměrný13x50 %
nízký3x11.5 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět