Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFPL302B Fyzika I pro biochemii

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 43 (56 %) Učebna: M3 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá17x70.8 %
dobrá6x25 %
průměrná1x4.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x16.7 %
přiměrěné20x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

Stráský J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Stráský J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Stráský J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano6x25 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x41.7 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž11x45.8 %
žena13x54.2 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%23x95.8 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký3x12.5 %
průměrný15x62.5 %
nízký6x25 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký13x54.2 %
průměrný11x45.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět