Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P341 Fyzika I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 28 (54 %) Učebna: CH5 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x26.7 %
dobrá8x53.3 %
průměrná3x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano9x60 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké8x53.3 %
přiměrěné6x40 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Vyučující

Limpouchová Z. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Limpouchová Z. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Limpouchová Z. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x66.7 %
žena5x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x73.3 %
opakovaně4x26.7 %
průměr 1.27
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné5x33.3 %
průměrné5x33.3 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné1x6.7 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký2x13.3 %
průměrný11x73.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x20 %
průměrný10x66.7 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět