Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P91 Fyzická geografie Slovenska

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 55 (22 %) Učebna: LR Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá5x41.7 %
průměrná4x33.3 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x50 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Lipský Z. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91
Lipský Z. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Lipský Z. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x66.7 %
žena4x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.11x91.7 %
Nmgr.1x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x41.7 %
75 – 50%6x50 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné6x50 %
podprůměrné2x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký3x25 %
průměrný9x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x8.3 %
průměrný8x66.7 %
nízký3x25 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět