Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P373 Evoluce života

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 145 (13 %) Učebna: B3 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x38.9 %
dobrá9x50 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.72
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.16
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x36.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 2

Vyučující

Markoš A. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.82
Markoš A. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.06
Markoš A. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x42.1 %
žena11x57.9 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%11x57.9 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký6x31.6 %
průměrný7x36.8 %
nízký6x31.6 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x31.6 %
průměrný9x47.4 %
nízký4x21.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět