Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P35 Ekologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 105 (22 %) Učebna: B14 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá13x56.5 %
průměrná4x17.4 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano18x78.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné19x82.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.9

Vyučující

Münzbergová Z. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Sklenář P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Münzbergová Z. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32
Sklenář P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.27
Münzbergová Z. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.25
Sklenář P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%14x60.9 %
75 – 50%6x26.1 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné3x13 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x34.8 %
průměrný13x56.5 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x26.1 %
průměrný15x65.2 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět