Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P27B Didaktika geografie II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 20 / 28 (71 %) Učebna: Z1 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x10 %
dobrá6x30 %
průměrná7x35 %
špatná3x15 %
velmi špatná2x10 %
průměr 2.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano9x45 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.72
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x20 %
přiměrěné14x70 %
nízké2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Vyučující

Rezničková D. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x35 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.72
Hanus M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano11x55 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.32
Matějček T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano13x65 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.11
Rezničková D. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Hanus M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.58
Matějček T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.32
Rezničková D. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x55 %
průměr 1.78
Hanus M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 1.7
Matějček T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x45 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x25 %
žena15x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.3x15 %
Nmgr.17x85 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%19x95 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné7x35 %
průměrné12x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x20 %
průměrný10x50 %
nízký6x30 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný13x65 %
nízký7x35 %
průměr 2.35
Vybrat jiný předmět