Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07B2 Demografická analýza II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 14 / 67 (21 %) Učebna: Z3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá6x42.9 %
dobrá5x35.7 %
průměrná3x21.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x21.4 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79

Vyučující

Burcin B. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Burcin B. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Burcin B. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné2x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x28.6 %
průměrný7x50 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x21.4 %
průměrný10x71.4 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět