Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C763 Cvičení z organické chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 19 / 98 (19 %) Učebna: CH4 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x36.8 %
dobrá9x47.4 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x21.1 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Kasal P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.78
Kasal P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Kasal P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž6x31.6 %
žena13x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé17x89.5 %
opakovaně2x10.5 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%16x84.2 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné15x78.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x5.3 %
průměrný16x84.2 %
nízký2x10.5 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký5x26.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět