Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C762 Cvičení z organické chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 21 / 98 (21 %) Učebna: CH4 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá8x38.1 %
průměrná10x47.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano17x81 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x9.5 %
přiměrěné12x57.1 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.93

Vyučující

Míšek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne10x47.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Míšek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Míšek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x52.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x23.8 %
žena16x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%17x81 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné1x4.8 %
průměrné18x85.7 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký2x9.5 %
průměrný16x76.2 %
nízký3x14.3 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x14.3 %
průměrný17x81 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět