Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C23 Cvičení z biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 19 / 49 (39 %) Učebna: CH2 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá5x26.3 %
dobrá9x47.4 %
průměrná1x5.3 %
špatná3x15.8 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné12x63.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.8

Vyučující

Bořek Dohalská L. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.22
Bořek Dohalská L. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Bořek Dohalská L. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž7x36.8 %
žena12x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký7x36.8 %
průměrný10x52.6 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x36.8 %
průměrný9x47.4 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět