Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P20B Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 17 / 117 (15 %) Učebna: B11 Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá9x52.9 %
průměrná2x11.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x17.6 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.8

Vyučující

Böhmová A. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Böhmová A. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Böhmová A. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x47.1 %
průměrný8x47.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký5x29.4 %
průměrný10x58.8 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět