Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P20 Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 25 / 117 (21 %) Učebna: B14 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá20x80 %
dobrá4x16 %
průměrná1x4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano10x40 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x12 %
přiměrěné18x72 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.86

Vyučující

Hrouda L. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Hrouda L. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.08
Hrouda L. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x84 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano4x16 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x48 %
žena13x52 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%23x92 %
75 – 50%2x8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x12 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné17x68 %
podprůměrné1x4 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký15x60 %
průměrný10x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký16x64 %
průměrný7x28 %
nízký2x8 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět