Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P76U Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 25 / 41 (61 %) Učebna: B12 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá11x44 %
dobrá11x44 %
průměrná3x12 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano13x52 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano11x44 %
spíše ne8x32 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano11x44 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano10x40 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké8x32 %
přiměrěné15x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.65

Vyučující

Němcová Y. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano13x52 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Svoboda D. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano11x44 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Němcová Y. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Svoboda D. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Němcová Y. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x68 %
průměr 1.5
Svoboda D. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano4x16 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x68 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž6x24 %
žena19x76 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%23x92 %
75 – 50%1x4 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné19x76 %
podprůměrné1x4 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký6x24 %
průměrný14x56 %
nízký5x20 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x24 %
průměrný18x72 %
nízký1x4 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět