Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P03I Biochemie I

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 4/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 38 / 114 (33 %) Učebna: CH1 Termín: Út,07:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá20x52.6 %
dobrá9x23.7 %
průměrná8x21.1 %
špatná1x2.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano9x23.7 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano32x84.2 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano24x63.2 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano17x44.7 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké13x34.2 %
přiměrěné21x55.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.62

Vyučující

Šulc M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano10x26.3 %
spíše ne7x18.4 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Hodek P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x31.6 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit12x31.6 %
průměr 1.85
Šulc M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano30x78.9 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Hodek P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x47.4 %
průměr 1.3
Šulc M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x42.1 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x42.1 %
průměr 1.27
Hodek P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x10.5 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x81.6 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x42.1 %
spíše ano19x50 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano34x89.5 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano30x78.9 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž14x36.8 %
žena24x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.38x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé37x97.4 %
opakovaně1x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%25x65.8 %
75 – 50%9x23.7 %
50 – 25%4x10.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x5.4 %
nadprůměrné12x32.4 %
průměrné22x59.5 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký24x63.2 %
průměrný14x36.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký15x39.5 %
průměrný21x55.3 %
nízký2x5.3 %
průměr 1.66
Vybrat jiný předmět