Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P03C Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 49 / 129 (38 %) Učebna: B2 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá35x71.4 %
dobrá12x24.5 %
průměrná2x4.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano26x53.1 %
spíše ano17x34.7 %
spíše ne5x10.2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano33x67.3 %
spíše ano16x32.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano27x55.1 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.2 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano25x52.1 %
spíše ano19x39.6 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x8.2 %
přiměrěné40x81.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x10.2 %
průměr 1.91

Vyučující

Hora M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano33x67.3 %
spíše ano12x24.5 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.34
Bejdová Š. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x32.7 %
spíše ano19x38.8 %
spíše ne7x14.3 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit6x12.2 %
průměr 1.84
Makajevová E. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano19x38.8 %
spíše ano24x49 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.1 %
průměr 1.65
Hora M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano41x83.7 %
spíše ano6x12.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.13
Bejdová Š. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano7x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x16.3 %
průměr 1.17
Makajevová E. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano35x71.4 %
spíše ano9x18.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x10.2 %
průměr 1.2
Hora M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x18.4 %
spíše ano1x2 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x77.6 %
průměr 1.27
Bejdová Š. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x10.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x87.8 %
průměr 1.33
Makajevová E. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x12.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x85.7 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano28x57.1 %
spíše ano19x38.8 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano39x79.6 %
spíše ano9x18.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano33x67.3 %
spíše ano10x20.4 %
spíše ne5x10.2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x18.4 %
žena40x81.6 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.49x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé48x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%43x87.8 %
75 – 50%3x6.1 %
50 – 25%2x4.1 %
méně než 25%1x2 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré6x12.2 %
nadprůměrné7x14.3 %
průměrné35x71.4 %
podprůměrné1x2 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký26x53.1 %
průměrný21x42.9 %
nízký2x4.1 %
průměr 1.51
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký26x53.1 %
průměrný21x42.9 %
nízký2x4.1 %
průměr 1.51
Vybrat jiný předmět