Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P03 Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 46 / 129 (36 %) Učebna: B7 Termín: Po,15:45

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá26x56.5 %
dobrá14x30.4 %
průměrná6x13 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano23x50 %
spíše ano17x37 %
spíše ne4x8.7 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano24x52.2 %
spíše ano22x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano10x21.7 %
spíše ano17x37 %
spíše ne11x23.9 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit6x13 %
průměr 2.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano8x17.4 %
spíše ano20x43.5 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit15x32.6 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x2.2 %
přiměrěné36x78.3 %
nízké1x2.2 %
nemohu posoudit8x17.4 %
průměr 2

Vyučující

Sládek V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano30x65.2 %
spíše ano8x17.4 %
spíše ne7x15.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.49
Sládek V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano38x82.6 %
spíše ano7x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.16
Sládek V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x10.9 %
spíše ano3x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x82.6 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano17x37 %
spíše ano21x45.7 %
spíše ne8x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano23x50 %
spíše ano22x47.8 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano33x71.7 %
spíše ano9x19.6 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž3x6.5 %
žena43x93.5 %
průměr 1.93
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.46x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé46x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%34x73.9 %
75 – 50%6x13 %
50 – 25%4x8.7 %
méně než 25%2x4.3 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x6.5 %
nadprůměrné9x19.6 %
průměrné33x71.7 %
podprůměrné1x2.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký29x63 %
průměrný15x32.6 %
nízký2x4.3 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký19x41.3 %
průměrný26x56.5 %
nízký1x2.2 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět