Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P57 Anorganická chemie II (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 43 (47 %) Učebna: CH1 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá11x55 %
dobrá9x45 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x25 %
přiměrěné13x65 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.72

Vyučující

Štěpnička P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.63
Štěpnička P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Štěpnička P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž11x55 %
žena9x45 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%19x95 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x15 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné11x55 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký7x35 %
průměrný11x55 %
nízký2x10 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký4x20 %
průměrný16x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět