Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P672 Analytická chemie I (a)

Katedra analytické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z; 5 kr.
Respondentů: 16 / 47 (34 %) Učebna: CH4 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x25 %
dobrá12x75 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano12x75 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké2x12.5 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2.17

Vyučující

Křížek T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Křížek T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Křížek T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x56.3 %
žena7x43.8 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x75 %
75 – 50%3x18.8 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x18.8 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné7x43.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x25 %
průměrný11x68.8 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký5x31.3 %
průměrný10x62.5 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět