Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P70C Život - molekuly a biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 25 / 44 (57 %) Učebna: CH5 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x40 %
dobrá10x40 %
průměrná3x12 %
špatná2x8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano8x32 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano11x44 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano8x32 %
spíše ne9x36 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano11x44 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké10x40 %
přiměrěné15x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Vyučující

J. Hudeček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano7x28 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
M. Šulc ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano4x16 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.42
J. Hudeček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
M. Šulc je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.11
J. Hudeček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 1.5
M. Šulc je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x45.8 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano11x44 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x48 %
žena13x52 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x12 %
nadprůměrné9x36 %
průměrné13x52 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x56 %
průměrný11x44 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x33.3 %
průměrný11x45.8 %
nízký5x20.8 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět