Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P70 Život - molekuly a biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 26 / 44 (59 %) Učebna: CH1 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x50 %
dobrá9x34.6 %
průměrná4x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.12
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké8x30.8 %
přiměrěné18x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69

Vyučující

J. Hudeček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
M. Šulc ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.63
J. Hudeček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
M. Šulc je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.22
J. Hudeček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 1.43
M. Šulc je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x46.2 %
žena14x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné8x30.8 %
průměrné16x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký17x65.4 %
průměrný9x34.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.35
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x30.8 %
průměrný14x53.8 %
nízký4x15.4 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět