Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z2 Úvod do studia a geografický proseminář

Sekretariát sekce geografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 27 / 151 (18 %) Učebna: G2 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x37 %
dobrá15x55.6 %
průměrná2x7.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano10x37 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x51.9 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x59.3 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x11.1 %
přiměrěné21x77.8 %
nízké3x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Z. Kliment ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.67
Z. Kliment je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Z. Kliment je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x51.9 %
průměr 1.54
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž15x55.6 %
žena12x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%23x85.2 %
75 – 50%1x3.7 %
50 – 25%1x3.7 %
méně než 25%2x7.4 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x7.4 %
nadprůměrné8x29.6 %
průměrné16x59.3 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x33.3 %
průměrný17x63 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x33.3 %
průměrný16x59.3 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět