Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z1 Úvod do studia a geografický proseminář

Sekretariát sekce geografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 29 / 151 (19 %) Učebna: PR Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x20.7 %
dobrá20x69 %
průměrná3x10.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano22x75.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké8x27.6 %
přiměrěné15x51.7 %
nízké2x6.9 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.76

Vyučující

V. Jančák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano19x65.5 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
V. Jančák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
V. Jančák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x24.1 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano14x50 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x31 %
žena20x69 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x86.2 %
75 – 50%3x10.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x17.2 %
průměrné22x75.9 %
podprůměrné2x6.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x20.7 %
průměrný21x72.4 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x20.7 %
průměrný21x72.4 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět