Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS750P02 Úvod do přenosu znalostí a technologií

Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 41 / 72 (57 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá23x56.1 %
dobrá16x39 %
průměrná2x4.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.49
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x29.3 %
spíše ano24x58.5 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x39 %
spíše ano19x46.3 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x70.7 %
spíše ano10x24.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x46.3 %
spíše ano19x46.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x2.4 %
přiměrěné29x70.7 %
nízké3x7.3 %
nemohu posoudit8x19.5 %
průměr 2.06

Vyučující

O. Vaněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x26.8 %
spíše ano20x48.8 %
spíše ne8x19.5 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.98
P. Synek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano14x34.1 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit2x4.9 %
průměr 1.54
V. Kadlec ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x56.1 %
spíše ano14x34.1 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.9 %
průměr 1.46
O. Vaněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano36x87.8 %
spíše ano5x12.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
P. Synek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano36x87.8 %
spíše ano4x9.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.1
V. Kadlec je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x90.2 %
spíše ano3x7.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.08
O. Vaněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x14.6 %
spíše ano2x4.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x80.5 %
průměr 1.25
P. Synek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x82.9 %
průměr 1.43
V. Kadlec je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x82.9 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano16x39 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano41x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x78 %
spíše ano9x22 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x26.8 %
žena30x73.2 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.38x92.7 %
Nmgr.2x4.9 %
Ph.D.1x2.4 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé41x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%31x75.6 %
75 – 50%8x19.5 %
50 – 25%2x4.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x4.9 %
nadprůměrné10x24.4 %
průměrné27x65.9 %
podprůměrné1x2.4 %
špatné1x2.4 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x7.3 %
průměrný31x75.6 %
nízký7x17.1 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký16x40 %
průměrný23x57.5 %
nízký1x2.5 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět