Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P55 Úvod do evoluční biologie

Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 108 / 364 (30 %) Učebna: VG Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá25x23.4 %
dobrá57x53.3 %
průměrná25x23.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x25.2 %
spíše ano59x55.1 %
spíše ne18x16.8 %
rozhodně ne3x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano71x66.4 %
spíše ano27x25.2 %
spíše ne7x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.9 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano68x63.6 %
spíše ano35x32.7 %
spíše ne4x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano40x37.7 %
spíše ano47x44.3 %
spíše ne10x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x8.5 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké19x17.8 %
přiměrěné75x70.1 %
nízké5x4.7 %
nemohu posoudit8x7.5 %
průměr 1.86

Vyučující

J. Flegr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x27.8 %
spíše ano49x45.4 %
spíše ne20x18.5 %
rozhodně ne6x5.6 %
nemohu posoudit3x2.8 %
průměr 2.02
D. Frynta ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x13 %
spíše ano26x24.1 %
spíše ne32x29.6 %
rozhodně ne12x11.1 %
nemohu posoudit24x22.2 %
průměr 2.5
J. Flegr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano50x46.3 %
spíše ano39x36.1 %
spíše ne10x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x8.3 %
průměr 1.6
D. Frynta je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x27.1 %
spíše ano32x29.9 %
spíše ne8x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x35.5 %
průměr 1.7
J. Flegr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x3.7 %
spíše ano9x8.3 %
spíše ne3x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit92x85.2 %
průměr 1.94
D. Frynta je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x2.8 %
spíše ano6x5.6 %
spíše ne3x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit96x88.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x28 %
spíše ano64x59.8 %
spíše ne10x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x2.8 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano101x94.4 %
spíše ano3x2.8 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano70x65.4 %
spíše ano31x29 %
spíše ne2x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x3.7 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž34x31.5 %
žena74x68.5 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.97x89.8 %
Nmgr.11x10.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé107x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%72x66.7 %
75 – 50%29x26.9 %
50 – 25%6x5.6 %
méně než 25%1x0.9 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré8x7.4 %
nadprůměrné23x21.3 %
průměrné75x69.4 %
podprůměrné1x0.9 %
špatné1x0.9 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký21x19.4 %
průměrný68x63 %
nízký19x17.6 %
průměr 1.98
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký20x18.7 %
průměrný63x58.9 %
nízký24x22.4 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět