Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79C Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 81 / 126 (64 %) Učebna: B121 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá37x45.7 %
dobrá41x50.6 %
průměrná3x3.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x39.5 %
spíše ano33x40.7 %
spíše ne14x17.3 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano67x82.7 %
spíše ano13x16 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x46.9 %
spíše ano30x37 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x14.8 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x42 %
spíše ano33x40.7 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x16 %
průměr 1.51
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x6.2 %
přiměrěné65x80.2 %
nízké1x1.2 %
nemohu posoudit10x12.3 %
průměr 1.94

Vyučující

P. Šípek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x45.7 %
spíše ano32x39.5 %
spíše ne7x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.2 %
průměr 1.61
P. Máslo ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x39.5 %
spíše ano34x42 %
spíše ne6x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x11.1 %
průměr 1.64
Š. Mikátová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x38.3 %
spíše ano36x44.4 %
spíše ne6x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x9.9 %
průměr 1.66
P. Šípek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano63x77.8 %
spíše ano13x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.2 %
průměr 1.17
P. Máslo je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano56x69.1 %
spíše ano17x21 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x9.9 %
průměr 1.23
Š. Mikátová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano59x72.8 %
spíše ano14x17.3 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x8.6 %
průměr 1.22
P. Šípek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x19.8 %
spíše ano6x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit59x72.8 %
průměr 1.27
P. Máslo je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x12.3 %
spíše ano7x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit64x79 %
průměr 1.41
Š. Mikátová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x12.3 %
spíše ano7x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit64x79 %
průměr 1.41
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano42x52.5 %
spíše ano36x45 %
spíše ne2x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano58x72.5 %
spíše ano16x20 %
spíše ne5x6.3 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano61x76.3 %
spíše ano14x17.5 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x5 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž26x32.1 %
žena55x67.9 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.80x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé80x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%53x65.4 %
75 – 50%12x14.8 %
50 – 25%10x12.3 %
méně než 25%6x7.4 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x4.9 %
nadprůměrné16x19.8 %
průměrné57x70.4 %
podprůměrné3x3.7 %
špatné1x1.2 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký21x25.9 %
průměrný55x67.9 %
nízký5x6.2 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký38x46.9 %
průměrný42x51.9 %
nízký1x1.2 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět