Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09ZC Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 72 (75 %) Učebna: G3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x14.8 %
dobrá29x53.7 %
průměrná13x24.1 %
špatná3x5.6 %
velmi špatná1x1.9 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x13 %
spíše ano25x46.3 %
spíše ne17x31.5 %
rozhodně ne3x5.6 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x61.1 %
spíše ano16x29.6 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x40.7 %
spíše ano23x42.6 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit7x13 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x18.9 %
spíše ano26x49.1 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit14x26.4 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x9.3 %
přiměrěné36x66.7 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit12x22.2 %
průměr 1.9

Vyučující

J. Vodička ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x11.1 %
spíše ano26x48.1 %
spíše ne14x25.9 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit6x11.1 %
průměr 2.25
J. Vodička je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x70.4 %
spíše ano13x24.1 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.29
J. Vodička je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x16.7 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x51.9 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x25.9 %
spíše ano32x59.3 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.87
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano44x81.5 %
spíše ano2x3.7 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne5x9.3 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x61.1 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž31x57.4 %
žena23x42.6 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.53x98.1 %
Nmgr.1x1.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé50x94.3 %
opakovaně3x5.7 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%43x79.6 %
75 – 50%5x9.3 %
50 – 25%3x5.6 %
méně než 25%3x5.6 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x3.8 %
nadprůměrné9x17 %
průměrné37x69.8 %
podprůměrné3x5.7 %
špatné2x3.8 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x7.4 %
průměrný35x64.8 %
nízký15x27.8 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x11.1 %
průměrný37x68.5 %
nízký11x20.4 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět