Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB151P95 Základy buněčné biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 46 / 87 (53 %) Učebna: B3 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá26x56.5 %
dobrá16x34.8 %
průměrná4x8.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x73.9 %
spíše ano11x23.9 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano14x30.4 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x47.8 %
spíše ano13x28.3 %
spíše ne5x10.9 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x23.9 %
spíše ano21x45.7 %
spíše ne6x13 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit7x15.2 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x6.5 %
přiměrěné38x82.6 %
nízké4x8.7 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 2.02

Vyučující

L. Libusová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x69.6 %
spíše ano13x28.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.29
J. Černý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x60.9 %
spíše ano12x26.1 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.48
F. Půta ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano18x39.1 %
spíše ne6x13 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.77
L. Libusová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano40x87 %
spíše ano4x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.09
J. Černý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x73.9 %
spíše ano8x17.4 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.23
F. Půta je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x73.9 %
spíše ano5x10.9 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.29
L. Libusová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x19.6 %
spíše ano6x13 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit29x63 %
průměr 1.65
J. Černý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x17.4 %
spíše ano4x8.7 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit31x67.4 %
průměr 1.73
F. Půta je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x17.4 %
spíše ano4x8.7 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit31x67.4 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x66.7 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano42x93.3 %
spíše ano1x2.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x80.4 %
spíše ano7x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x28.3 %
žena33x71.7 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.44x95.7 %
Nmgr.1x2.2 %
Ph.D.1x2.2 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé45x97.8 %
opakovaně1x2.2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%35x76.1 %
75 – 50%6x13 %
50 – 25%4x8.7 %
méně než 25%1x2.2 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré5x11.1 %
nadprůměrné10x22.2 %
průměrné29x64.4 %
podprůměrné1x2.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký27x58.7 %
průměrný19x41.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký13x28.3 %
průměrný31x67.4 %
nízký2x4.3 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět