Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P34 Základy biochemie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 32 / 127 (25 %) Učebna: B7 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x12.5 %
dobrá19x59.4 %
průměrná9x28.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x25 %
spíše ano15x46.9 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne3x9.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano16x50 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit8x25 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké11x34.4 %
přiměrěné12x37.5 %
nízké4x12.5 %
nemohu posoudit5x15.6 %
průměr 1.74

Vyučující

J. Brábek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x3.1 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne12x37.5 %
rozhodně ne6x18.8 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 2.74
P. Folk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano15x46.9 %
spíše ne7x21.9 %
rozhodně ne5x15.6 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 2.47
M. Kalous ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x34.4 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.83
J. Brábek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x34.4 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.83
P. Folk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x43.8 %
spíše ano16x50 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.58
M. Kalous je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.42
J. Brábek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x78.1 %
průměr 1.71
P. Folk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x78.1 %
průměr 1.71
M. Kalous je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x75 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x28.1 %
spíše ano20x62.5 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x53.1 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x21.9 %
žena25x78.1 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x68.8 %
75 – 50%7x21.9 %
50 – 25%2x6.3 %
méně než 25%1x3.1 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x9.4 %
nadprůměrné4x12.5 %
průměrné22x68.8 %
podprůměrné2x6.3 %
špatné1x3.1 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x18.8 %
průměrný18x56.3 %
nízký8x25 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x15.6 %
průměrný21x65.6 %
nízký6x18.8 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět