Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P09I Zoologie bezobratlých

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 65 / 140 (46 %) Učebna: B7 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá46x70.8 %
dobrá17x26.2 %
průměrná2x3.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x56.9 %
spíše ano23x35.4 %
spíše ne5x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano41x63.1 %
spíše ano17x26.2 %
spíše ne5x7.7 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x35.4 %
spíše ano21x32.3 %
spíše ne15x23.1 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit4x6.2 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x39.1 %
spíše ano26x40.6 %
spíše ne3x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x15.6 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké10x15.4 %
přiměrěné42x64.6 %
nízké1x1.5 %
nemohu posoudit12x18.5 %
průměr 1.83

Vyučující

J. Smrž ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x66.2 %
spíše ano21x32.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.33
L. Kubcová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x32.3 %
spíše ano28x43.1 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x21.5 %
průměr 1.63
J. Smrž je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano62x95.4 %
spíše ano3x4.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
L. Kubcová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x58.5 %
spíše ano9x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x27.7 %
průměr 1.19
J. Smrž je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x18.5 %
spíše ano3x4.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x76.9 %
průměr 1.2
L. Kubcová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x10.8 %
spíše ano3x4.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit55x84.6 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano51x78.5 %
spíše ano14x21.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano64x98.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano44x68.8 %
spíše ano19x29.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž15x23.1 %
žena50x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.64x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé62x95.4 %
opakovaně3x4.6 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%54x84.4 %
75 – 50%7x10.9 %
50 – 25%1x1.6 %
méně než 25%2x3.1 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x6.2 %
nadprůměrné15x23.1 %
průměrné41x63.1 %
podprůměrné2x3.1 %
špatné3x4.6 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký34x52.3 %
průměrný30x46.2 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.49
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký23x35.9 %
průměrný41x64.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět