Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P00 Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 50 (42 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá17x81 %
dobrá4x19 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné17x81 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.94

Vyučující

J. Žák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
J. Žák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
J. Žák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x42.9 %
žena12x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký13x61.9 %
průměrný7x33.3 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký14x66.7 %
průměrný6x28.6 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět