Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A1 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 44 / 215 (20 %) Učebna: B5 Termín: St,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x11.4 %
dobrá15x34.1 %
průměrná19x43.2 %
špatná3x6.8 %
velmi špatná2x4.5 %
průměr 2.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x18.2 %
spíše ano15x34.1 %
spíše ne14x31.8 %
rozhodně ne4x9.1 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 2.34
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x65.9 %
spíše ano14x31.8 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x68.2 %
spíše ano10x22.7 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x40.9 %
spíše ano18x40.9 %
spíše ne2x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x13.6 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké13x29.5 %
přiměrěné25x56.8 %
nízké2x4.5 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.73

Vyučující

J. Makovička ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x9.1 %
spíše ano11x25 %
spíše ne19x43.2 %
rozhodně ne9x20.5 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 2.77
J. Makovička je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x45.5 %
spíše ano17x38.6 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.58
J. Makovička je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x9.1 %
spíše ano5x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x79.5 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x36.4 %
spíše ano20x45.5 %
spíše ne4x9.1 %
rozhodně ne3x6.8 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x84.1 %
spíše ano4x9.1 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x54.5 %
spíše ano10x22.7 %
spíše ne8x18.2 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž18x40.9 %
žena26x59.1 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.44x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé43x97.7 %
opakovaně1x2.3 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%34x77.3 %
75 – 50%8x18.2 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%1x2.3 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x4.5 %
nadprůměrné9x20.5 %
průměrné29x65.9 %
podprůměrné4x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x9.1 %
průměrný26x59.1 %
nízký14x31.8 %
průměr 2.23
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x22.7 %
průměrný23x52.3 %
nízký11x25 %
průměr 2.02
Vybrat jiný předmět