Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P81 Virologie - systémy na molekulární úrovni

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 83 (24 %) Učebna: B3 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x50 %
dobrá8x40 %
průměrná2x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x10 %
přiměrěné15x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.88

Vyučující

J. Forstová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
J. Forstová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
J. Forstová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x85 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x20 %
žena16x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.19x95 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x55 %
75 – 50%5x25 %
50 – 25%4x20 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné7x35 %
průměrné11x55 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký13x65 %
průměrný7x35 %
nízký0x0 %
průměr 1.35
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x40 %
průměrný12x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět