Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P32 Toxikologie

Katedra analytické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 38 / 160 (24 %) Učebna: CH1 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x31.6 %
dobrá23x60.5 %
průměrná3x7.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x47.4 %
spíše ano19x50 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x78.9 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x63.2 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano19x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké15x39.5 %
přiměrěné17x44.7 %
nízké5x13.2 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.73

Vyučující

K. Nesměrák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne7x18.4 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.84
K. Nesměrák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano9x23.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
K. Nesměrák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x34.2 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x47.4 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x60.5 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x86.8 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž17x45.9 %
žena20x54.1 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.38x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé38x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x65.8 %
75 – 50%7x18.4 %
50 – 25%5x13.2 %
méně než 25%1x2.6 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x5.3 %
nadprůměrné12x31.6 %
průměrné22x57.9 %
podprůměrné1x2.6 %
špatné1x2.6 %
průměr 2.66
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x36.8 %
průměrný21x55.3 %
nízký3x7.9 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x21.1 %
průměrný26x68.4 %
nízký4x10.5 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět