Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P11 Teorie sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 34 / 68 (50 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x14.7 %
dobrá14x41.2 %
průměrná12x35.3 %
špatná3x8.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne13x38.2 %
rozhodně ne5x14.7 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne3x8.8 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x14.7 %
spíše ano17x50 %
spíše ne9x26.5 %
rozhodně ne3x8.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké18x52.9 %
přiměrěné11x32.4 %
nízké3x8.8 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.53

Vyučující

L. Sýkora ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x14.7 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne9x26.5 %
rozhodně ne6x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
J. Novotný ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne22x64.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.67
L. Sýkora je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.55
J. Novotný je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x38.2 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.74
L. Sýkora je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x14.7 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x64.7 %
průměr 1.58
J. Novotný je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x70.6 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne11x32.4 %
rozhodně ne3x8.8 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.39
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x88.2 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne9x26.5 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.15

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž18x52.9 %
žena16x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.20x58.8 %
Nmgr.14x41.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.41
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé33x97.1 %
opakovaně1x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%24x70.6 %
75 – 50%9x26.5 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x5.9 %
nadprůměrné6x17.6 %
průměrné22x64.7 %
podprůměrné3x8.8 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x14.7 %
průměrný16x47.1 %
nízký13x38.2 %
průměr 2.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x14.7 %
průměrný23x67.6 %
nízký6x17.6 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět