Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z3 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 163 (33 %) Učebna: PUA Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x22.2 %
dobrá26x48.1 %
průměrná15x27.8 %
špatná1x1.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x9.3 %
spíše ano26x48.1 %
spíše ne18x33.3 %
rozhodně ne4x7.4 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x61.1 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x46.3 %
spíše ano23x42.6 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.6 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x11.1 %
spíše ano35x64.8 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit6x11.1 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké14x25.9 %
přiměrěné34x63 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit5x9.3 %
průměr 1.73

Vyučující

M. Pecková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x9.3 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne25x46.3 %
rozhodně ne5x9.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
M. Pecková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x57.4 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.51
M. Pecková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x18.5 %
spíše ano14x25.9 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit27x50 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x53.7 %
spíše ano20x37 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano52x96.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano45x84.9 %
spíše ano7x13.2 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž33x61.1 %
žena21x38.9 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.54x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé50x92.6 %
opakovaně4x7.4 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%43x79.6 %
75 – 50%6x11.1 %
50 – 25%3x5.6 %
méně než 25%2x3.7 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x11.1 %
průměrné38x70.4 %
podprůměrné7x13 %
špatné3x5.6 %
průměr 3.13
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x5.6 %
průměrný31x57.4 %
nízký20x37 %
průměr 2.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x9.3 %
průměrný33x61.1 %
nízký16x29.6 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět