Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z2 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 25 / 163 (15 %) Učebna: PUA Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x20 %
dobrá16x64 %
průměrná4x16 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.96
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano16x64 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano12x48 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano16x64 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x16 %
přiměrěné19x76 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.83

Vyučující

A. Černíková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano18x72 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.17
A. Černíková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x96 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
A. Černíková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x56 %
průměr 1.64
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x36 %
žena16x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%21x84 %
75 – 50%1x4 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%2x8 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné1x4 %
průměrné21x84 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.96
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x4 %
průměrný18x72 %
nízký6x24 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x12 %
průměrný20x80 %
nízký2x8 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět