Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 37 / 163 (23 %) Učebna: PUA Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x2.8 %
dobrá18x50 %
průměrná14x38.9 %
špatná3x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x16.2 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne12x32.4 %
rozhodně ne5x13.5 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 2.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x45.9 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano10x27 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x13.5 %
přiměrěné29x78.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.85

Vyučující

K. Zvára ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne21x56.8 %
rozhodně ne3x8.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.7
K. Zvára je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.68
K. Zvára je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x70.3 %
průměr 1.82
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x29.7 %
spíše ano18x48.6 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x91.9 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x45.9 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž17x45.9 %
žena20x54.1 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.36x97.3 %
Nmgr.1x2.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé35x94.6 %
opakovaně2x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%27x73 %
75 – 50%8x21.6 %
50 – 25%1x2.7 %
méně než 25%1x2.7 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x16.2 %
průměrné27x73 %
podprůměrné4x10.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x2.7 %
průměrný17x45.9 %
nízký19x51.4 %
průměr 2.49
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x5.4 %
průměrný26x70.3 %
nízký9x24.3 %
průměr 2.19
Vybrat jiný předmět