Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340U06C Socioekonomická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 17 / 20 (85 %) Učebna: PR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá14x82.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.71

Vyučující

D. Fialová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
D. Fialová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
D. Fialová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x35.3 %
žena11x64.7 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x11.8 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x29.4 %
průměrný9x52.9 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x23.5 %
průměrný13x76.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět