Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P0A Sociobiologie a behaviorální ekologie I

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 13 / 28 (46 %) Učebna: B121 Termín: Čt,11:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x53.8 %
dobrá6x46.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.8

Vyučující

D. Frynta ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
D. Frynta je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
D. Frynta je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž1x7.7 %
žena12x92.3 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.12x92.3 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 2.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%10x76.9 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x53.8 %
průměrný6x46.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět