Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57B Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 65 / 268 (24 %) Učebna: Z1 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x24.6 %
dobrá35x53.8 %
průměrná14x21.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.97
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x26.2 %
spíše ano28x43.1 %
spíše ne15x23.1 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x52.3 %
spíše ano26x40 %
spíše ne4x6.2 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x30.8 %
spíše ano25x38.5 %
spíše ne10x15.4 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit8x12.3 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x20 %
spíše ano29x44.6 %
spíše ne5x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x27.7 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké17x26.2 %
přiměrěné39x60 %
nízké2x3.1 %
nemohu posoudit7x10.8 %
průměr 1.74

Vyučující

J. Rubešová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x12.3 %
spíše ano32x49.2 %
spíše ne21x32.3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 2.24
J. Rubešová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano46x70.8 %
spíše ano17x26.2 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.3
J. Rubešová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x16.9 %
spíše ano11x16.9 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x64.6 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x56.9 %
spíše ano24x36.9 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano50x76.9 %
spíše ano10x15.4 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x75.4 %
spíše ano10x15.4 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž29x44.6 %
žena36x55.4 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.65x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé65x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%46x70.8 %
75 – 50%17x26.2 %
50 – 25%2x3.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x6.2 %
nadprůměrné8x12.3 %
průměrné42x64.6 %
podprůměrné11x16.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x12.3 %
průměrný42x64.6 %
nízký15x23.1 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x13.8 %
průměrný42x64.6 %
nízký14x21.5 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět