Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57A Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 51 / 268 (19 %) Učebna: VP Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x31.4 %
dobrá24x47.1 %
průměrná11x21.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x25.5 %
spíše ano21x41.2 %
spíše ne15x29.4 %
rozhodně ne2x3.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x74.5 %
spíše ano12x23.5 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x25.5 %
spíše ano13x25.5 %
spíše ne5x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x39.2 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x27.5 %
spíše ano7x13.7 %
spíše ne3x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x52.9 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké13x25.5 %
přiměrěné37x72.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.74

Vyučující

V. Kotvalt ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x17.6 %
spíše ano22x43.1 %
spíše ne19x37.3 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
V. Kotvalt je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x56.9 %
spíše ano22x43.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
V. Kotvalt je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x29.4 %
spíše ano5x9.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x60.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x52.9 %
spíše ano21x41.2 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x84.3 %
spíše ano2x3.9 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne4x7.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x84.3 %
spíše ano8x15.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž20x39.2 %
žena31x60.8 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.50x98 %
Nmgr.1x2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé48x94.1 %
opakovaně3x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%42x82.4 %
75 – 50%5x9.8 %
50 – 25%3x5.9 %
méně než 25%1x2 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x11.8 %
nadprůměrné9x17.6 %
průměrné28x54.9 %
podprůměrné8x15.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x9.8 %
průměrný35x68.6 %
nízký11x21.6 %
průměr 2.12
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x15.7 %
průměrný36x70.6 %
nízký7x13.7 %
průměr 1.98
Vybrat jiný předmět