Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P62 Protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 35 / 151 (23 %) Učebna: B7 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá21x60 %
dobrá13x37.1 %
průměrná1x2.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x88.6 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x25.7 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké9x25.7 %
přiměrěné15x42.9 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit10x28.6 %
průměr 1.68

Vyučující

I. Čepička ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x48.6 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
P. Škaloud ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
V. Hampl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.58
I. Čepička je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
P. Škaloud je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x88.6 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
V. Hampl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x82.9 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.12
I. Čepička je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x5.7 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x91.4 %
průměr 1.33
P. Škaloud je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x5.7 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x91.4 %
průměr 1.33
V. Hampl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x91.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x62.9 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x20 %
žena28x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.34x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%29x82.9 %
75 – 50%6x17.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x8.6 %
nadprůměrné10x28.6 %
průměrné20x57.1 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký16x45.7 %
průměrný14x40 %
nízký5x14.3 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký15x44.1 %
průměrný19x55.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět