Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P82 Problémové oblasti světa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 30 (67 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá11x55 %
dobrá8x40 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano12x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano12x60 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x25 %
přiměrěné14x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.74

Vyučující

J. Kabrda ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
L. Jelen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
J. Tomeš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano5x25 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.42
J. Kabrda je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.16
L. Jelen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
J. Tomeš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano5x25 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.94
J. Kabrda je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 1.3
L. Jelen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x40 %
průměr 1.42
J. Tomeš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano11x55 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž14x70 %
žena6x30 %
průměr 1.3
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x5 %
Nmgr.19x95 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x90 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x70 %
průměrný6x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x45 %
průměrný8x40 %
nízký3x15 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět