Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P33 Povodně v krajině

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 23 (57 %) Učebna: Z1 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá6x46.2 %
průměrná5x38.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

J. Langhammer ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
T. Matějíček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.9
F. Hartvich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.1
J. Langhammer je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
T. Matějíček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.4
F. Hartvich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.8
J. Langhammer je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.4
T. Matějíček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.25
F. Hartvich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x61.5 %
žena5x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x7.7 %
Nmgr.12x92.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x23.1 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x61.5 %
průměrný4x30.8 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x7.7 %
průměrný11x84.6 %
nízký1x7.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět