Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P11C Populační vývoj České republiky

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 29 (48 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x14.3 %
dobrá8x57.1 %
průměrná4x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2.09
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92

Vyučující

L. Fialová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
J. Kocourková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85
L. Fialová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
J. Kocourková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
L. Fialová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.6
J. Kocourková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.9x64.3 %
Nmgr.5x35.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.36
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x21.4 %
průměrný9x64.3 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný10x71.4 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět